Björns guppyblogg

Björns guppyblogg

Mest bara guppys

Här berättas den spännande följetongen om vad som händer i mitt guppyrum

Lazuli och odlingsbetraktelser

2012Posted by Björn Tue, October 16, 2012 22:09:02

Här kommer ännu ett avsnitt i hur min röda lazulistam utvecklar sig och några tankar om guppyodling i allmänhet. Har jobbat med stammen sedan 2009 och det går sakta framåt. I de första generationerna plågades fiskarna av sjukdomar och därför blev det inget speciellt avelsframsteg eftersom det inte fanns tillräckligt med snygga hanar att välja ibland. Men nu har jag blivit av med parasiterna och har mellan 50-75 friska hanar per generation att välja mellan och detta gör att det finns några som ser bra ut och är lämpliga anfäder till nästa generation. Ett relativt nytt problem för mig som jag har fått stifta bekantskap med det senaste året och som verkar kunna uppstå vid guppyavel är ifall man väljer unga hanar (eller fel hanar) till avel och att dessa sedan visar sig vara olämpliga som äldre. I mitt fall rör sig ofta om att en del äldre hanar blir gamla i förtid d.v.s. de blir hängiga (även lätt sjuka) och tappar farten och lystern i färgen medan andra hanar åldras med värdighet och är mycket snyggare än sina klena och sjukliga bröder. Tyvärr verkar dessa oönskade egenskaper nedärvas relativt starkt så det kan vara en fördel att använda äldre hanar för att undvika denna fallgrop. Fördelen med unga hanar är man får ett kort generationsintervall, vilket kan leda till snabba avelsframsteg under förutsättning att man väljer ”rätt” hanar. Det svåra är när man satt upp ett avelsmål och man får fram snygga unghanar med de eftersträvansvärda egenskaperna då är det svårt att låta bli att odla på de små liven innan man vet att de även är hållbara som äldre. I lazulistammen har det svåra varit att få till en stark röd färg på bakkroppen och fenorna, har därför valt hanarna efter den egenskapen och då har kanske vitalitet fått träda tillbaka något. Detta har lett till att lazulistammen har lite sådana här hållbarhetsproblem, så nu försöker jag att använda både några gamla ”still going strong” och några unga lovande hanar i varje avelsgrupp för att på så vis sätt få det bästa ur båda ålderskategorierna. Vi får se hur det går. Nedan presenteras de senaste avelshanarna.

MVH Björn